A Lohr család

A Lohr família eredetére vonatkozóan dr. Lohr Ferenc beható tanulmányai igazítanak el. A családnév a bajorországi Majna-parti Würzburg vidékére utal: itt fekszik a Lohr nevű városka (www.lohr.de), itt folyik a hasonnevű patak. Az első adat magáról a családról a múlt században kelt. A ferrarai származású Lohr Vince (Vincentus Ferrara – született 1815-ben) Bécsben akadémiai karnagyként az Operában működik. Egyik fia, Vince (hangász – azaz zenész, muzsikus), 1837-ben született és felnőttként Pesten, a Nap utca 9-ben lakott. Testvérének, Lohr Vincének második fia, Ferenc (született 1842-ben) volt az édesapja Lohr Ferenc festőművésznek. Az ő Hornyik Irénnel kötött házasságából született egy leánya Irén (1903), majd Ferenc (1904), Irma (1906) és József (1909).

A Lohr családfa

A Lohr címer

„Ezen címert másoltam: Lohr Ferenc festőművész (szül.1871.jan.22.) Budapesten VII. Dohány utca Lakásom: VII.Zugló, Gyarmat u.52. volt 1923-ban Édesapám volt Lohr Ferenc élt 1842-1911. tanult fűszerkereskedőSzülei voltak: Lohr Vince első hegedűs a volt német színházban Budapesten. (Széchenyi gróf hegedűmestere) megh.1846 Budapest Belváros Zöldfa utca. Neje szül: Nahm Agathe megh.1850. (gazdag családból, az Egry és Pisztory családi rokonságban) Ezen címert másolásra kaptam: Dr.Rószner Aladárné úrnőtől Budapest VII.Jókai utca villa, ki szül: Lohr Antal műépítő leánya volt, megh. 1922. Eredetije egy családi okmányon (pecsétje) a Budapesti Vármegyeházban.Ő mondotta: a család prédicatuma “Bambergi” előnév volt. (Pest megyei levéltárban). Budapest, 1923.június 30.”

Lohr Ferenc festőművész

A címer közepén látható páncélos vitéz, kezében buzogánnyal elsősorban a török időkhöz köthető. Feltételezhetően magyar királyi adomány, vagy annak mintájára honosított német eredetű családi ereklye. Bizonytalanságra ad okot, hogy a török időkből származó címerek koronával fejeződnek be, nem sisakdísszel, továbbá a címerpajzs (katonapajzs) csücskös talpú, amely leginkább A XIX. század második felében volt nagy divat. A jobb felső sarokban látható hatágú arany csillag, vagy heraldikai csillag térkitöltő elem, ez a heraldikában a szimetriát jelképezi, amely az esetek többségében arany színű. A címer készítők számos esetben használtak hatágú csillagot, félholdat, teliholdat, illetve növő holdat térkitöltő elemként. A domináns kék és piros színek (bélés), a magyarok kedvenc színeiről tanúskodnak. További kutatómunkánk a címeradományra, illetve a nemességi igazolásra terjed majd ki. (Lásd: Pest Megyei Levéltár)

Az országos levéltár könyve szerint 3 ága van a Lohr családnak:

  1. Lohr Edler von ………… osztrák 1819-
  2. …………. cseh, III.Ferdinánd, Szilézia XVII.század
  3. Lohr v. Haunsperg 1712 innerer Rath zu Hallein György”
“LOHR czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 188. Nr. 34. jelzet alatt őrzött iratokon.” Forrás: Kőszeghi Sándor (Pestvármegye főlevéltárosa): Nemes Családok Pestvármegyében (Hungaria könyvnyomda, Budapest, 1899)

Ezúton kívánunk köszönetet mondani Dr. Straub Évának, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetőjének, aki segítette kutatásunkat és leírást adott a címer eredetéről, stílusjegyeiről, szimbólumairól! További információ: Magyar Országos Levéltár: http://www.mol.gov.hu

Erre a linkre kattintva különböző családi dokumentumainkat tekintheti meg.

A festőművész, a hangmérnök és a keramikus