A Lohr család címere

A Lohr család

A Lohr família eredetére vonatkozóan dr. Lohr Ferenc beható tanulmányai igazítanak el. A családnév a bajorországi Majna-parti Würzburg vidékére utal: itt fekszik a Lohr nevű városka (http://www.lohr.de), itt folyik a hasonnevű patak. Az első adat magáról a családról a múlt században kelt. A ferrarai származású Lohr Vince (Vincentus Ferrara - született 1815-ben) Bécsben akadémiai karnagyként az Operában működik. Egyik fia, Vince (hangász - azaz zenész, muzsikus), 1837-ben született és felnőttként Pesten, a Nap utca 9-ben lakott. Testvérének, Lohr Vincének második fia, Ferenc (született 1842-ben) volt az édesapja Lohr Ferenc festőművésznek. Az ő Hornyik Irénnel kötött házasságából született egy leánya Irén (1903), majd Ferenc (1904), Irma (1906) és József (1909).


A Lohr családfaA Lohr címer


"Ezen címert másoltam: Lohr Ferenc festőművész (szül.1871.jan.22.) Budapesten VII. Dohány utca Lakásom: VII.Zugló, Gyarmat u.52. volt 1923-ban Édesapám volt Lohr Ferenc élt 1842-1911. tanult fűszerkereskedőSzülei voltak: Lohr Vince első hegedűs a volt német színházban Budapesten. (Széchenyi gróf hegedűmestere) megh.1846 Budapest Belváros Zöldfa utca. Neje szül: Nahm Agathe megh.1850. (gazdag családból, az Egry és Pisztory családi rokonságban) Ezen címert másolásra kaptam: Dr.Rószner Aladárné úrnőtől Budapest VII.Jókai utca villa, ki szül: Lohr Antal műépítő leánya volt, megh. 1922. Eredetije egy családi okmányon (pecsétje) a Budapesti Vármegyeházban.Ő mondotta: a család prédicatuma "Bambergi" előnév volt. (Pest megyei levéltárban)

Budapest, 1923.június 30."

Lohr Ferenc festőművész
A Lohr család címere
Az országos levéltár könyve szerint 3 ága van a Lohr családnak:


I.   Lohr Edler von ............ osztrák 1819-

II.  ............. cseh, III.Ferdinánd, Szilézia XVII.század

III.  Lohr v. Haunsperg 1712 innerer Rath zu Hallein

     György"


Ezúton kívánunk köszönetet mondani Dr. Straub Évának, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetőjének, aki segítette kutatásunkat és leírást adott a címer eredetéről, stílusjegyeiről, szimbólumairól!


" A Lohr család nemesi czímere


A címer közepén látható páncélos vitéz, kezében buzogánnyal elsősorban a török időkhöz köthető. Feltételezhetően magyar királyi adomány, vagy annak mintájára honosított német eredetű családi ereklye. Bizonytalanságra ad okot, hogy a török időkből származó címerek koronával fejeződnek be, nem sisakdísszel, továbbá a címerpajzs (katonapajzs) csücskös talpú, amely leginkább A XIX. század második felében volt nagy divat. A jobb felső sarokban látható hatágú arany csillag, vagy heraldikai csillag térkitöltő elem, ez a heraldikában a szimetriát jelképezi, amely az esetek többségében arany színű. A címer készítők számos esetben használtak hatágú csillagot, félholdat, teliholdat, illetve növő holdat térkitöltő elemként. A domináns kék és piros színek (bélés), a magyarok kedvenc színeiről tanúskodnak. További kutatómunkánk a címeradományra, illetve a nemességi igazolásra terjed majd ki."   (Lásd: Pest Megyei Levéltár)


További információ: Magyar Országos Levéltár: http://www.mol.gov.hu/

 

Lohr címerpecsét

Forrás: Kőszeghi Sándor (Pestvármegye főlevéltárosa): Nemes Családok Pestvármegyében (Hungaria könyvnyomda, Budapest, 1899)  

"LOHR czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 188. Nr. 34. jelzet alatt őrzött iratokon."


 

További kutatási eredmények:

 
Pest Megyei Levéltár: http://www.pestmegyeileveltar.adatpark.hu/
Családi dokumentumok

 
Házassági anyakönyvi kivonat Lohr Ferenc festőművész házassági anyakönyvi kivonata
Házassági anyakönyvi kivonat Lohr Ferenc festőművész házassági anyakönyvi kivonata
Lohr Ferenc eljegyzése Lohr Ferenc egyházi eljegyzése 1902. október 4.
Lohr Ferenc esküvője Lohr Ferenc egyházi esküvőe 1903. október 3.
Lohr nagymama halotti anyakönyvi kivonat Lohr nagymama halotti anyakönyvi kivonat 1910. március 20.
Lohr Ferenc - családfa A Lohr Ferenc által készített családfa - 1. rész
Lohr Ferenc - családfa A Lohr Ferenc által készített családfa - 2. rész